RADON™   B

מנורת רצפה: Ø 21 x D 47 X H 120cm

מנורת קיר: Ø 21x  H 19 cm

מנורת שולחן: Ø 24 x D 32 X H 52 cm

זה היה אתגר אישי עבור הנס סאנדגרן ג'אקובסן  לעצב את סדרת המנורה שלו עבור פריטז האנסן. האתגר המרכזי היה לתת ביטוי בעיצוב למשמעות התרבותית של האור. כידוע, האור מעניק חיים למרחב ולריהוט. לפיכך, מטרתו הייתה ליצור חוויה אסתטית בצפייה במנורות ולשימוש באור שהן מפיצות בחלל.

הנס מבצע זאת על ידי צמצום בפרטים כך העיצוב הכללי בולט יותר. 

Hans Sandgren Jakobsen

יליד דנמרק, למד עיצוב בארה"ב.

הנס שייך לדור הצעיר של המעצבים התעשייתיים אשר, בזכות הכישרון והמיהמנות שלה באומנות, הצליחו לתת ביטוי עיצובי חדש לתאורה. היכולת לשלב בין פונקציוניות עם שלמות של עיצוב צורה מנימליסטי, הוא אחד הסימנים המסחריים שלו.

30 yavne street tel aviv

t/f  03 516 03 52

 © 2020 All Rights Reserved | hibino design team