image_01_f0db36c7-67e6-493f-9e8f-47c929a
693329ed658d18312a745a6d28954c3960fe8f69

N-SS01
SHELVING SYSTEM

 W141.6 x D40 x H170 cm 

מערכת מדפים זו עוצבה בהשראת מתלי המטריות והנעליים בכניסה למקדשים ושערים יפניים, נעשה שימוש בטכניקות בנייה דומות ליצירת מערכת המדפים עם פונקציות טבועות בהן, כמו מדפים נשלפים ותאי ספרים שלא נראים ממבט ראשון. מערכת המדפים הינה רהיט הניתן להתאמה אישית מעץ מלא המשרת את צרכי בעליו.

Norm Architects

נורם אדריכלים נוסדה בשנת 2008. עובדים בתחומי העיצוב התעשייתי, אדריכלות מגורים, פנים מסחרי וצילום.

Norm_Architects.jpg

*סוגי עץ/גמר לבחירה בתצוגת היבינו